Sverige högriskland för glutenintolerans

Posted on Jul 10, 2014

Sverige är ett högriskland när det gäller glutenintolerans. En stor internationell studie visar att svenska barn löper dubbelt så hög risk som de amerikanska att drabbas av sjukdomen – som obehandlad kan ge allvarliga komplikationer.

Läs mer här!

Comments

comments