Nationellt Celiakimöte arrangeras i Stockholm den 27 mars – uppdaterad kunskap behövs!

Posted on Mar 16, 2015

Anneli Ivarsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 27 mars arrangerar Celiakiarbetsgruppen inom Svenska Barnläkareföreningen ett nationellt möte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm för läkare, dietister och sjuksköterskor vid alla landets barnkliniker.

– Celiaki och dess behandling – glutenfri kost – debatteras livligt och det är viktigt att alla som arbetar med detta är uppdaterade med senaste kunskapen inom området, säger Anneli Ivarsson, Docent och barnläkare vid Umeå universitet, som är ordförande i Celiakiarbetsgruppen och huvudansvarig för det nationella celiakimötet.

Anneli Ivarsson fortsätter:

– Föredragen belyser olika aspekter av celiaki och senaste forskningen inom området. Under dagen bidrar ett antal ledande personer inom ämnet, bland annat kommer Olof Sandström, barnläkare och forskare, att tala om vårt aktuella vårdprogram och det nationella celiakiregisteret. Vi är stolta att kunna presentera ett intressant program med bred kunskap om celiaki. Celiaki blir vanligare i alla åldrar och det är viktigt att vi uppmärksammar, diagnostiserar och lär oss mer om denna sjukdom. Alla som har insjuknat i celiaki har rätt till korrekt diagnos och kostråd, men tyvärr har vi ännu inte nått dit.

Fria, som är marknadsledare i Norden på frysta, gluten-, laktos och mjölkfria bageriprodukter, står som huvudsponsor för celiakimötet.

– Vi är angelägna om att bidra till ökad kunskap om celiaki och det nationella celiakimötet är ett viktigt forum som vi mer än gärna stödjer, säger Jeanine Ö. Holmgren, VD på Fria Bröd AB.

 

 

Comments

comments