Fel kost ökar risk för glutenallergi

Posted on Jun 18, 2013

Under tio år från mitten av 1980-talet upplevde Sverige en unik epidemi av glutenallergi, celiaki, bland spädbarn. Orsaken var att barnen fått industritillverkad barnmat samtidigt som övergången från amning skedde för tidigt.

Nu summerar forskare från Umeå universitet den studie som pågått sedan 2005. Risken att insjukna i celiaki kan minskas genom att barnet ammas och helst också börjar med små mängder gluten medan amningen fortfarande pågår.

Umeå TT

Comments

comments