Gluten i julmust

I julmust ingår bland annat aromämnen från malt. Malt framställs vanligtvis från sädesslaget korn, som innehåller gluten. Livsmedelsverket har vid flera tillfällen undersökt glutenhalter i olika julmustprodukter. Julmust som innehåller maltextrakt från korn kan inte märkas ”glutenfri”. Däremot kan glutenhalterna i julmust jämföras mot gränsvärdet för ”glutenfri” som är 20 mg gluten/kg.

Livsmedelsverkets senaste undersökning om gluten i julmust publicerades 2013 och resultaten från undersökningen presenteras i verkets rapport 3/2013 ”Gluten i maltdrycker”. I denna undersökning analyserades glutenhalten i åtta olika produkter av julmust. I sex julmustprodukter påvisades inte gluten och i de två produkter där gluten påvisades låg halten under 20 mg gluten/liter.

Måttlig konsumtion av julmust utgör inte någon risk för personer med glutenintolerans.

Glutenfri Julmust:

 • Nygårda Julmust/Spendrups
 • Gammaldags Julmust/Guttska Källa AB
 • Apotekarens Julmust/Carlsberg
 • Klassisk Julmust/Herrljunga Cider AB
 • ICA Julmust
 • Zeunerts Julmust
 • Eldorado Julmust/Axfood
 • Julmust Gammeldags Must/Vasa bryggeri

Läs Livsmedelsverkets rapport HÄR!

 

Gluten i öl

Råvarorna för framställning av öl är vanligtvis korn, vatten, jäst och humle. Vid tillverkningen används ofta tvåradigt korn som är rikt på stärkelse, men har lägre proteinhalt. Från korn framställs kornmalt genom att kornet får gro och sedan torkas och rostas. Vete, ris, durra eller majs kan också användas som råvara vid tillverkning av öl. Ett viktigt steg vid framställning av öl är själva jäsningsprocessen. Under jäsningsprocessen kan en del av glutenproteinerna från kornmalten brytas ner till mindre bitar.

Både sjukvårdspersonal och konsumenter ställer ofta frågor till Livsmedelsverket om halten gluten i vissa öl är så låg att den skulle kunna tolereras av glutenintoleranta. Livsmedelsverket har tidigare analyserat gluten i öl, men bara ett tillverkningsdatum av varje produkt. Resultaten från den mest utförliga undersökningen av gluten i öl presenterades 2013 och redovisas i Livsmedelsverkets rapport 3/2013 ”Gluten i maltdrycker”. Se länk längst ner på sidan.

Undersökning 2013:

Livsmedelsverket undersökte 48 olika produkter av öl under 2012-2013. I verkets rapport 3/2013 ”Gluten i maltdrycker” framgår vilka produkter som analyserades. Analyser utfördes på ljus och mörk lager, ale, porter/stout, veteöl, glutenfritt och alkoholfritt öl. Tre tillverkningsdatum av majoriteten av varje ölprodukt analyserades. En kompetitiv ELISA-metod användes för analyserna. Metodens kvantifieringsgräns är 10 mg gluten/kg (liter).

De produkter som analyserades var korrekt märkta med att de innehöll korn- och/eller vetemalt. Två produkter var märkta ”glutenfri”. Produkter som innehåller korn- eller vetemalt får inte märkas som ”glutenfri” såvida inte ingredienserna särskilt har bearbetats för att minska gluteninnehållet. Det öl som innehåller kornmalt och är märkt ”glutenfri” har genomgått en sådan bearbetningsprocess.

Resultat:

• Halten gluten i öl beror till stor del på spannmålssorten som används som råvara. I ölprodukter som var bryggda enbart på kornmalt varierade glutenhalten mellan 10 och 190 mg gluten/liter. I öl bryggt på vetemalt varierade glutenhalten mellan 2 000 och 5 900 mg gluten/liter. I de fåtal öl som innehöll icke-gluteninnehållande spannmål påvisades inte gluten.
• Ungefär en fjärdedel av de ölprodukter som undersöktes innehöll glutenhalter som ligger runt eller under gränsvärdet för ”glutenfritt” på 20 mg gluten/liter. Det inkluderar de två öl som var märkta ”glutenfri”. I rapporten 3/2013 ”Gluten i maltdrycker” anges glutenhalter i de olika produkterna.
• I majoriteten av ölprodukterna, 24 ölprodukter, påvisades mellan 21 och 100 mg gluten per liter.

Öl ger mer gluten:

Även om halten gluten i vissa öl är i nivå med de halter som kan finnas i livsmedel lämpliga vid glutenintolerans bör man vara medveten om att man får i sig mer gluten från drycker än från fasta livsmedel. Dricker man 0,5 till 1 liter öl kan det i vissa fall ge ett betydande bidrag till det dagliga intaget av gluten, som ju bör vara så lågt som möjligt. För en vuxen med glutenintolerans bör det totala intaget av gluten vara mindre än 50 mg per dag. De mycket små doser gluten som kan tolereras av personer med celiaki varierar mellan individer. Huruvida man kan dricka vissa ölprodukter bör diskuteras med behandlande läkare eller dietist utifrån resultaten i 2013 års undersökning. De produkter som innehåller mer än 40 mg gluten/liter bör inte konsumeras av personer med celiaki.

Glutenfri Ljus lager:

 • Corona Extra 4,6%
 • Falcon ljus lager 2,8%
 • Falcon extra brew 3,5%
 • Lapin kulta 3,5%
 • Mariestad 2,8%
 • Norrlands guld 2,1%
 • Norrlands guld 3,5%
 • Norrlansd guld 5,3%
 • Saxon 4,1%

Glutenfri mörk lager ale:

 • Duvel 8,5%
 • Fuller India Pale Ale 5,3%
 • S:t Peters Glutenfree Ale 4,5%

Läs Livsmedelsverkets Rapport HÄR!

 

Gluten i starksprit

Starksprit från spannmål tillverkas av vete, till exempel Renat eller Vodka. Starksprit kan också tillverkas av malt och/eller korn, till exempel whisky. Vid framställningen sker en destillation som med stor sannolikhet inte överför gluten till den slutliga produkten. Livsmedelsverket har analyserat ett fåtal sorter starksprit. Gluten påvisades inte i någon av dem.

 

Källa: Livsmedelsverket

 

 

 

Comments

comments